MEDLEMSBEVIS/MEDLEMSKORT

Från och med år 2024 använder vi vår leverantör Nortic för att hantera våra medlemsbevis. 

Ta med dig ditt medlemsbevis till våra evenemang tillsammans med giltig biljett


Länk: köp av medlemsbevis för år 2024.


QR kod: Medlemsbevis för år 2024Föreningens stadgar


Medlemsavgift:

200 kronor / kalenderår 


Som medlem

får du t.ex. rabatt på inträdet till musikevenemang, T-Shirts mm.